Cennik

Przykłady kalkulacji cen mają charakter poglądowy. Nie dotyczą większej liczby dokumentów importowanych do systemu księgowego automatycznie.

Istnieje również możliwość „podzielenia się pracą”.

Założenie: Firma generuje łącznie 50 dokumentów przychodów i kosztów, zatrudnia 2 pracowników oraz jednego zleceniobiorcę. Biuro prowadzi obsługę kadr i płac.

Księgi rachunkowe

Czynności

Cena netto jednostkowa

Ilość

Wartość

Ryczałt

350,00 zł

1

350,00 zł

Dokument w walucie PLN

14,00 zł

50

700,00 zł

Dokument w walucie obcej

26,00 zł

2

52,00 zł

Rozliczenie płac, ZUS i PIT pracownika

32,00 zł

2

64,00 zł

Prowadzenie akt osobowych (kadry)

48,00 zł

2

96,00 zł

Rozliczenie płac, ZUS i PIT umowy cywilnoprawnej

22,00 zł

1

22,00 zł

Podsumowanie

1 284,00 zł

Księga przychodów i rozchodów

Czynności

Cena netto jednostkowa

Ilość

Wartość

Ryczałt

200,00 zł

1

200,00 zł

Dokument w walucie PLN

2,20 zł

50

110,00 zł

Dokument w walucie obcej

22,00 zł

2

44,00 zł

Rozliczenie płac, ZUS i PIT pracownika

32,00 zł

2

64,00 zł

Prowadzenie akt osobowych (kadry)

48,00 zł

2

96,00 zł

Rozliczenie płac, ZUS i PIT umowy cywilnoprawnej

18,00 zł

1

18,00 zł

Podsumowanie

532,00 zł