Usługi księgowe

Nasza oferta

Usługi księgowe

 • Nasze biuro rachunkowe zajmuje się sporządzaniem dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej.
 • Zapewniamy pełną obsługę firm rozliczających się z Urzędem Skarbowym w formie:

 – ksiąg handlowych (usługi księgowe)
 – księgi przychodów i rozchodów
 – ryczałtu ewidencjonowanego
 – karty podatkowej

 • Kompleksową usługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sporządzenie deklaracji, naliczanie składek, przekazy elektroniczne do ZUS).
 • Kompleksowe usługi księgowe – rozliczenia z Urzędem Skarbowym (sporządzanie odpowiednich deklaracji (PIT, CIT, VAT) oraz aktualizacji zgłoszeń firm (NIP).
 • Outsourcing kadr i płac. Obsługa kadrowo-płacowa pracowników (listy płac, kartoteki wynagrodzeń pracowników, teczki osobowe, umowy o pracę, świadectwa pracy).
 • Sporządzanie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).
 • Usługi księgowe – przygotowanie gotowych przelewów do opłacenia podatków w Urzędzie Skarbowym lub wpłat składek do ZUS.
 • Reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych.
 • Wyprowadzanie zaległości, archiwizacja danych.
 • Rozliczenia PIT-ów rocznych dla firm i osób prywatnych.
 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
 • Badanie sprawozdań finansowych – we współpracy z biegłym rewidentem.
 • Kontrola rozliczeń podatkowych.
 • Analizy ekonomiczno-finansowe.
 • Bieżące konsultacje z Klientami – rachunkowość i usługi księgowe.