Nowy Ład – działalność, czy spółka?

Przed podjęciem decyzji co do ewentualnej zmiany formy opodatkowania, jak również założenia półki z o.o., zachęcamy do zapoznania się z krótkim omówieniem najważniejszych zmian na Nowy Rok.

Podsumowanie:

1. Termin na zmianę formy opodatkowania na rok 2022 mija 20 lutego 2022 roku.
2. Na atrakcyjności zyskuje spółka z o.o.
3. Ze względu na brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej zwiększy się najczęściej całkowite obciążenie podatkowe.
4. Na atrakcyjności zyskuje RYCZAŁT !!!, zwłaszcza w działalnościach usługowych i przy wysokich marżach.
5. Nie ulega zmianie sposób naliczania składek KRUS.
6. Zrezygnowano z planowanego „oZUSowania” wszystkich umów zleceń. Zasady pozostają bez zmian, zmienia się jedynie składka zdrowotna.
7. Zmiany nie dotyczą podatku VAT.
8. Wybierając formę opodatkowania podatkiem dochodowym trzeba zdecydować, czy lepiej prowadzić księgę przychodów i rozchodów i płacić zarówno podatek, jak i ubezpieczenie zdrowotne od dochodu (zysku), czy lepiej wybrać ryczałt i płacić podatek od przychodu, a ubezpieczenie zdrowotne w stałej kwocie.
9. Zlikwidowano możliwość wyboru karty podatkowej.
10. Nie będzie już szans na utrzymywanie działalności bez kosztowo. W przypadku zerowych przychodów lub nawet straty, minimalne zdrowotne wynosić będzie co najmniej 270 zł. Dotychczas ze względu na możliwość odliczenia ubezpieczenia zdrowotnego można było „trzymać” działalność, gdyż nawet przy braku przychodów otrzymywaliśmy zwrot na koniec roku. Po Nowym Ładzie warto w przypadku działalności sezonowych rozważyć jej zawieszanie, co niestety prowadzi do pozbawienia również ubezpieczenia społecznego.

Szczegóły:

1. Mamy trzy możliwości wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

a) Zasady ogólne:

 • podstawą opodatkowania jest Dochód (Zysk), czyli różnica pomiędzy Przychodami a Kosztami.
 • stawki podatkowe: 17% od Dochodu, a po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu stawka wynosi 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł.
 • kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł.
 • stawka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od dochodu (nie uwzględniamy tutaj kwoty wolnej. Zdrowotne płacimy od każdej złotówki uzyskanego dochodu).
 • wprowadzono ulgę dla klasy średniej, która dotyczy wyłącznie dochodów rocznych w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Ulga polega na obniżeniu podatku w ten sposób, żeby obciążenie podatkowe nie było wyższe w porównaniu do roku obecnego. Ulga nie przysługuje przy niższych dochodach, jak również po przekroczeniu limitu.
 • w zeznaniu rocznym sumujemy wszystkie nasze dochody, tj. wynagrodzenie z pracy, umów zleceń, emerytury, renty i działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
 • możemy korzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
 • możemy korzystać z ulg, np. z ulgi na dzieci.

b) Podatek liniowy:

 • podstawą opodatkowania jest Dochód (Zysk), czyli różnica pomiędzy Przychodami a Kosztami.
 • stawki podatkowe: 19% od Dochodu, bez względu na wielkość dochodu.
 • brak kwoty wolnej od podatku.
 • stawka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4,9% od dochodu.
 • brak ulgi dla klasy średniej.
 • w zeznaniu rocznym dochody z działalności rozliczamy oddzielnie od innych źródeł.
 • nie możemy korzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
 • nie możemy korzystać z ulg, np. z ulgi na dzieci. Ulgę możemy rozliczyć, z dochodów z innych źródeł (np. z etatu).

c) Ryczałt:

 • podstawą opodatkowania jest Przychód (Sprzedaż). Dla celów podatku dochodowego nie uwzględniamy kosztów. Jeśli ktoś jest płatnikiem VAT, to rozliczenie VAT odbywa się bez zmian niezależnie od podatku dochodowego.
 • stawki podatkowe: wynoszą od 3% do 17% od Przychodu w zależności od przedmiotu działalności. W załączeniu przesyłam wykaz stawek podatkowych na 2022 rok. Jeżeli mamy kilka przedmiotów działalności, np. handel i usługi, to liczymy podatek dla każdego zakresu odrębnie, a do urzędu wpłacamy sumę tak wyliczonych wartości. Np. od handlu podatek wynosi 3%, a od usług najczęściej 8,5%. Zasada czytania stawek w przypadku usług jest taka, jeśli nie znajdziemy naszego PKWiU w stawce 17%, 15%, 14%, czy 12%, to oznacza, że podlegamy stawce 8,5%.
 • brak kwoty wolnej od podatku.
 • stawka na ubezpieczenie zdrowotne została ustalona w wysokości uzależnionej od przychodów Firmy.
 • Jeśli przychody nie przekroczą 60 tys. zł rocznie, kwota składki zdrowotnej wyniesie ok. 300 zł miesięcznie (dokładne wartości nie zostały jeszcze podane).
 • Jeśli przychody znajdą się w przedziale pomiędzy 60 a 300 tys. zł, składka zdrowotna wyniesie 500 zł.
 • Jeśli przychody przekroczą 300 tys. zł, składka zdrowotna wyniesie 900 zł.
 • brak ulgi dla klasy średniej.
 • w zeznaniu rocznym dochody z działalności rozliczamy oddzielnie od innych źródeł.
 • nie możemy korzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
 • nie możemy korzystać z ulg, np. z ulgi na dzieci. Ulgę możemy rozliczyć, z dochodów z innych źródeł (np. z etatu).