Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Do głównych wad spółki z o.o. należały dotychczas dwa aspekty:

  • podwójne opodatkowanie (podatek dochodowy płaci najpierw spółka, tzw. podatek CIT, a następnie jej właściciel płaci podatek od dywidendy).
  • znacznie bardziej pracochłonna księgowość (brak możliwości prowadzenia księgi przychodów i rozchodów).

Od Nowego Ładu, ze względu na składkę zdrowotną opodatkowanie Spółek będzie korzystniejsze od opodatkowania osób fizycznych. Związane jest to przede wszystkim z wprowadzeniem Ryczałtu od dochodów spółek, zwanego CIT estońskim.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby była możliwość wyboru Ryczałtu (CIT estońskiego):

a) Zatrudnienie przynajmniej trzech osób na umowę o pracę poza Wspólnikami.
b) Udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.
c) Inne ograniczenia dotyczą przedsiębiorstw finansowych, specjalnych stref ekonomicznych, posiadania udziałów w innych spółkach, itd.

Zalety spółki z o.o. na CIT estońskim:

a) Podatek dochodowy będzie należny dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym właściciel pobierze środki ze spółki. Oznacza to, że pomimo wystąpienia zysku (dochodu) spółka nie płaci podatku. Może to trwać nawet latami. Jeśli jednak właściciel wypłaci sobie te środki, wtedy spółka płaci 10% podatku od dochodu i właściciel płaci 10% podatku od dywidendy. W sumie stawka podatkowa wyniesie 20%. Na podatku liniowym np. stawka wynosi 23,9% (19% PIT oraz 4,9% zdrowotne).
b) Brak składki zdrowotnej pod warunkiem, że jeden właściciel posiada mniej niż 90% udziałów (ta proporcja wynika z różnych interpretacji ZUS).
c) Brak daniny solidarnościowej, dotyczącej osób fizycznych, których dochody roczne przekraczają 1 mln zł.
d) wprowadzono podatek minimalny od spółek wykazujących straty.

Wady spółki z o.o.

a) Pełna księgowość (co najmniej dwukrotnie wyższe koszty obsługi księgowej).
b) Wspólnicy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, jak również ubezpieczeniu zdrowotnemu.
c) Zatrudnienie Wspólnika na podstawie umowy o pracę w Spółce może zostać zakwestionowane przez ZUS, który często twierdzi, że w stosunku pracy występuje Przełożony i Podwładny, a w przypadku gdy jest pracownik jest większościowym udziałowcem lub ma spółkę ze współmałżonkiem, to oznacza, że nie ma Przełożonego. W każdym takim przypadku proponowałbym o złożenie wcześniej wniosku do ZUS o wydanie interpretacji.
d) od 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy, wg których usługa świadczona przez Wspólnika Spółce nie będzie dla spółki stanowiła kosztu podatkowego. Nie ma jeszcze w tym zakresie wyjaśnień, ale wynika z tego, że dotyczyć to będzie większości usług na rzecz spółki, w tym np. wynajmu nieruchomości.
e) Wynagrodzenie członków Zarządu na podstawie powołania zostaje objęte 9% składką zdrowotną.