Jeszcze mniej gotówki w obiegu w 2022 r.

Nowy rok podatkowy przyniesie nowe ograniczenia w obrocie gotówką. 

Stan prawny do końca 2021 r. 
Transakcje realizowane z osobami fizycznymi – mogą być regulowane w gotówce bez względu na kwotę. Dotyczy to zarówno przyjmowania płatności, jak i regulowania zobowiązań.

Przykład
Zakup samochodu osobowego od przysłowiowego Jana Kowalskiego na podstawie umowy kupna sprzedaży – za kwotę 50.000 zł może być uregulowany w gotówce. 

Transakcje realizowane z innymi przedsiębiorcami – mogą być regulowane w gotówce tylko do kwoty 15.000 zł. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł może być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Przykład
Zakup samochodu do firmy, w sytuacji gdy dostawcą jest komis samochodowy (przedsiębiorca) za kwotę 50.000 zł musi być uregulowany poprzez wykonanie przelewu. 

Stan prawny 2022 r.

Transakcje realizowane z przedsiębiorcami – limit obrotu gotówkowego 8000 zł.

Transakcje realizowane z osobami fizycznymi – limit obrotu gotówkowego 20.000 zł.

Sankcje za naruszenia 
Sankcja za naruszenie obowiązku płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego od przedsiębiorcy – brak możliwości zaksięgowania wydatku w koszty podatkowe. 

Praktyczne aspekty:
dochodzi zatem, tu do sytuacji, iż wydatek jest poniesiony (zapłacony), przedsiębiorca dysponuje fakturą zakupu, ale nie może jej ująć w kosztach podatkowych. 

Sankcja za naruszenie obowiązku przyjęcia płatności od osoby fizycznej, w sytuacji, gdy konsument jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego – powstanie po stronie przedsiębiorcy przychodu w wysokości kwoty płatności dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Praktyczne aspekty:
przyjęcie płatności powyżej 20.000 zł np. sprzedaż środka trwałego (samochodu) osobie fizycznej za gotówkę – będzie powodowała konieczność zaksięgowania przychodu w równowartości kwoty przyjętej z naruszeniem prawa. 

Nowe obowiązki konsumenta i przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r.

Nowy obowiązek konsumenta

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Nowy obowiązek przedsiębiorcy

Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić konsumentowi możliwość dokonania zapłaty w każdym miejscu prowadzenia działalności za pomocą instrumentu płatniczego np. karty, karty zbliżeniowej, usługi BLIK. Obowiązek ten obejmuje przedsiębiorców, którzy mają obowiązek stosować kasy fiskalne. 

Ważne!
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych. 
W związku z faktem, iż uregulowanie zapłaty na rzecz innego przedsiębiorcy z naruszeniem przepisów i przyjęcie płatności od osoby fizycznej z naruszeniem przepisów wywołuje konsekwencje podatkowe – będziecie Państwo mieli obowiązek informować biuro rachunkowe o takich sytuacjach. Będą one, bowiem wpływały na wynik finansowy Państwa Firmy. Warto już teraz pomyśleć o przeszkoleniu personelu w omawianym zakresie i przystosowaniu zaplecza technicznego, by uniknąć konsekwencji podatkowych na skutek nieświadomego działania.