Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie brutto:3.010,00 zł.
Kwota do wypłaty (netto): 2.363,56 zł
Suma składek ZUS: 1.262,90 zł.
Całkowity koszt wynagrodzenia łącznie z narzutami: 3.626,46 zł

Od 1 stycznia 2022 roku do kwoty 19,70 zł wzrośnie minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Pamiętaj!

Przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne, podmiot, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, ma obowiązek przechowywania:

  • dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
  • dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.